PYHÄ TUHO (2010)
PYHÄ TUHO - Kauneuden puhdistavasta voimasta 

Galleria Maaret Finnberg, Turku

Taiteilijat: Jenni Hiltunen / Anna-Liisa Kankaanmäki / Torsti Niskanen / Kukka Paavilainen / Tiina Pyykkinen / Matti Rantanen / Kim Somervuori / Timo Tähkänen

Kuratorineet taiteilijat: Ville Laaksonen / Maaria Oikarinen / Janne Räisänen / Sara Toivanen
Kuraattorit: Juha-Heikki Tihinen / Annamari Vänskä
Pyhä tuho on ainutlaatuinen katselmus suomalaiseen maalaustaiteeseen, joka toteutetaan taiteilijalähtöisenä ja teemallisena näyttelyprojektina. Näyttelyn teemana on kauneus. Runsaasti hakemuksia ja huomiota saanut Pyhä Tuho-näyttelyn taiteilijavalinnat on suoritettu maanataina 19.4.2010. Hakemuksia saapui noin 150 kappaletta, joiden joukosta valittiin näyttelyyn 8 taiteilijaa.

Uudenlainen näyttelykonsepti synnyttää keskustelua taiteilijoiden ja kuraattorien välillä. Se toimii pedagogisena projektina, joka haastaa taiteilijat ja taiteen teoreetikot taiteen lähtökohdista. "Näyttely peräänkuluttaa taiteen motiiveja; Minkälainen ajattelu on kestävää? Näyttely etsii arvoja, joiden varaan elämää, tai taidetta, kannattaa rakentaa."

Näyttelyyn oli avoin haku kaikille Suomessa toimiville, alle 40-vuotiaille kuvataiteilijoille. Hakijoita pyydettiin kirjoittamaan ajatuksia näyttelyn teemasta. Kuratointi suoritettiin näyttelyteeman puitteissa siten, että kuraattorit Juha-Heikki Tihinen ja Annamari Vänskä valitsivat kumpikin kaksi taiteilijaa, minkä lisäksi taiteilijat Janne Räisänen, Ville Laaksonen, Maaria Oikarinen ja Sara Toivanen valitsivat kukin yhden taiteilijan. Kuratoinnissa toteutettiin sukupuolista tasa-arvoisuutta; mikä toteutettiin käytännössä siten, että taiteilijoiden edustajien tehtävänä oli valita vastakkaisen sukupuolen edustaja ja kuraattorien molempien sukupuolten edustajat.

Näyttelyn aikana Turun kaupungin kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettiin "Kauneuden symposium". Yleisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa käsitellään avoimesti näyttelyn teemaan ja taiteilijavalintoihin liittyviä kysymyksiä, sekä kuullaan kuraattorien lisäksi myös esitelmiä asiantuntijoilta.